Les flors de Bach són les mateixes per a persones i animals, però en moltes ocasions una mateixa flor té efectes molt diferents per als uns i els altres. L'elaboració també és diferent per als nostres animals. Estan recomanades amb excel·lents resultats en múltiples casos, com per exemple: estats en què hem de reduir el seu nivell d'estrès i ansietat, per a por a festes pirotècniques (petards i sorolls), en l'adopció d'un animal, maltractaments, abandonaments, ansietat per separació, entre d’altres.