Chicory

Xicoira


Per a què s'utiliza

Expressions d'amor exigents, possessives i egoistes, amb la condició d'atreure l'atenció, sobretot, dels sers estimats. Per a aconseguir-ho poden ser xantatgistes, controladors, aclaparadors, manipuladors. Autocompassió per no ser estimades "després de tot el que han fet per...".

Què ens aporta

Promou estimar desinteressada i incondicionalment. Donen sense esperar res a canvi, permetent que els seus sers estimats creixin i siguin ells mateixos.