Elm

Olm


Per a què s'utiliza

Abatiment sobtat, en certes èpoques més o menys extenses, per un excés de responsabilitats. Esgotament, depressió, dubtes sobre la pròpia capacitat. Pics de treball, èpoques d'exàmens. Creuen que no podran amb tot. Treballen en excés per vocació i són perfeccionistes.

Què ens aporta

Retorn de la fe i la confiança en la seva capacitat per a portar a terme les tasques i per a manejar la pressió o l'estrès. Renovació de nous recursos. Capacitat per a delegar.