Olive

Olivera


Per a què s'utiliza

Esgotament, cansament extrem després d'un gran esforç o lluita. Exhaustos física i mentalment, sense forces ni reserves d'energia, a causa d'un desgast que no es podien permetre (estudis, treball, llarga malaltia o cura d'algú durant molt de temps). Desinterès per tot.

Què ens aporta

Restaura el vigor i retorna l'energia i interès per la vida. Facultat d'escoltar al cos i reconèixer les seves limitacions i necessitats. Promou un cos físic revitalitzat i nodrit.