Rock Rose

Herba perdiuera


Per a què s'utiliza

Pànic i terror paralitzant. Temor desmesurat a la mort. Estats d'angoixa extrema després d'un accident, robatori, catàstrofe, atac violent, malaltia inesperada i quadres d'emergència on predomina el terror/pànic i la por en extrem. Fòbies. Persones amb el sistema nerviós molt delicat.

Què ens aporta

Calma l'estat d'ànim, aporta perspectiva posant en la justa mesura la causa del terror. Capacitat per a valorar la situació. Capacitat per a prestar ajuda en una situació límit oblidant el risc per a si mateixos.