Rock Water

Aigua de Roca


Per a què s'utiliza

Imposició de normes rígides. Solen ser molt estrictes i rígids en la seva manera de pensar de la vida, amb un accentuat afany de perfecció, fins a arribar a sacrificar-se. Volen ser exemple pels altres. Imposició d'elevades metes i retrets a si mateixos quan no poden aconseguir-les.

Què ens aporta

Habilitat per a mantenir ideals elevats però de manera relaxada, permetent-li una vida més plaent. Promou la flexibilitat física i mental, i una fluïda receptivitat en contacte amb la vida emocional.