Scleranthus

Esclerant


Per a què s'utiliza

Vacil·lació, indecisió, confusió, dubte entre dues opcions oposades. Oscil·lació entre dues polaritats. Falta d'equilibri interior, humor fluctuant, vaivens emocionals extrems. Canvi inesperat de criteri i d'humor. Vertigen, mareig, patologies estacionals, febres recurrents, etc.

Què ens aporta

Capacitat per a prendre decisions ràpides, seguretat i fermesa de caràcter. Integració dels oposats possibilitant la determinació i la claredat dels objectius en la vida. Valoració de les dues opcions oposades. Equilibri interior.