Vine

Vinya


Per a què s'utiliza

Persones molt eficients, segures de si mateixes, decidides, de forta voluntat i ambició, constructives i amb grans dots de comandament. Quan aquestes qualitats es desvirtuen, poden arribar a ser dèspotes, dures, dominants, autoritàries, tiràniques, cobejoses i cruels.

Què ens aporta

Empatia i compassió a través del reconeixement de la pròpia feblesa. Servei desinteressat i tolerància per la individualitat de l'altre. Utilitzen la força i el talent de forma positiva per a ajudar, no com una arma.