White Chestnut

Castaño de Indias


Per a què s'utiliza

Quan la ment no es pot desprendre de pensaments, idees, imatges, repetitives, no desitjades i persistents. Diàleg intern torturant. Contínua xerrada mental. Pensaments que no es poden controlar ni parar. Obsessió.

Què ens aporta

Control dels pensaments i donar-los una aplicació constructiva per a resoldre els seus problemes. Quietud interior, calma i claredat mental.